Gressoney e Issime i Walser in Valle d'Aosta

Béld visualisiere

Diz büji khet schriftini, kuntjini un nawini das zélljen van Greschunei un Éischeme um presenturun l'histoire, la cultura, d'brouha un d'walserréd.

A voart, um muan leebe, het mu mussun weerhun un streckhun un süivurun d'seisunhi, ischt nöit gsinh tellz.

War gwintschen das d'junnhu trieji vürsich was d'oaltu hen gmachut un zeihut, um das nöit gannhi allz varluarenz. 

 

AA.VV.
WALSER KULTURZENTRUM  
Gressoney e Issime i  Walser in Valle d'Aosta 
1986, Industrie Grafiche Editoriali Musumeci, Quart - Aosta

Désche sito erloubt di cookie vòn den andre z’schécke. Wenn erloubscht di cookie z'bruche, tréck òf OK. Sò wéllsch derfo mé wéssò oder verbiete di cookie z'bruche, gan zer uskònftsittò.

Bréchtòngsittò